Garantovaný príjem

Vaše názory, postrehy, návrhy, pripomienky, odpovede..
Užívateľov profilový obrázok
admin
Administrátor
Príspevky: 76
Dátum registrácie: 4. Júla 2018, 11:54

Garantovaný príjem

Príspevok od užívateľa admin » 5. Júla 2018, 10:16

Čo je Garantovaný príjem?

Iste už mnohý počuli o Základnom garantovanom príjme.
Každý Slovák by dostal bez ohľadu či pracuje alebo nie dajme tomu 300€. Podobný príjem je totiž do budúcna - nevyhnutný.

Pozrite si toto video:


alebo web
https://sapn.info/

Má rôzne názvy:
Základný príjem
Všeobecný príjem
Garantovaný príjem
Garantovaný univerzálny príjem
Nepodmienený príjem
Nepodmienečný garantovaný príjem
Nepodmienený základný príjem (NZP)
Univerzálny príjem
Univerzálny základný príjem
Základný univerzálny príjem

Tu to funguje, testuje sa alebo sa bude testovať.
Aliaška - posiela každoročne svojim občanom peniaze vo forme jednotne vysokého transferu.
Fínsko - testuje 560€
Holandsko (Utrecht) cca 900€
India - pilotné projekty bežia od roku 2011
Kanada (Ontario)
Macao
ČR a niektoré strany to majú vo svojom programe
Nabíbia - Experiment so základným príjmom prebiehal v rokoch 2008-2009
Robo Beňo - Priama demokracia navrhovala 350€
SaS - Sulíkovci navrhujú 123€ (198€ nezdanené)
Stockton (USA) 500€
Švajčiarsko odmietlo 2286€. Na druhej strane chcelo Švajčiarsko zrušiť všetky sociálne dávky, podpory a prispevky.
V pláne bolo, že ak by Švajčiari nepodmienečný základný príjem prijali, nahradil by všetky podpory v nezamestnanosti.
Ľudia už by tiež nedostávali žiadne ďalšie sociálne dávky a príspevky, ktoré by boli aj s príslušnou administratívou úplne zrušené.
Proti bolo 76,9 percenta voličov.

Bez ohľadu na to, či človek pracuje a zarába alebo nie, či je bohatý/chudobný, vzdelaný/nevzdelaný, či vedie alebo nevedie usporiadaný život.
Predstavte si, že každému občanovi bude štát vyplácať niekoľko stoviek eur bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie.
Myšlienka nepodmieneného základného príjmu je postavená na finančnej dávke, ktorú dostáva od štátu v pravidelných intervaloch každý občan.
Bez akýchkoľvek podmienok. Človek pritom môže mať ďalšie príjmy zo svojho zamestnania, ktoré si môže aj nemusí nájsť.
Základný príjem dostane tak či tak.
Minimálna mzda nebude existovať. Nahradí ju minimálna hodinová mzda aby umožnila zamestnať ľudí, ktorí si chcú svoj Garantovaný príjem zvýšiť mzdou za prácu.

Finančnú istotu garantovanú štátom, čiže univerzálny základný príjem bez splnenia akýchkoľvek podmienok, by si prialo 68 percent Európanov.

Viac ako 30 percent opýtaných by si zavedenie garantovaného príjmu prialo až po úspešnom testovaní v ich krajine.
Ďalšia tretina by zaviedla tento bezpodmienečný príjem okamžite a len 24 percent je úplne proti.
Dávka by nahradila dnes existujúce zložité systémy sociálneho zabezpečenia.
Mala by priniesť zjednodušenie administratívy, zníženie byrokracie a poskytnúť základné živobytie bez výnimky každému, kto pracuje, pracovať nemôže alebo pracovať nechce.
Debaty o základnom univerzálnom príjme nabrali na obrátkach po tom, čo sa čoraz častejšie spomína automatizácia a ako roboty už do 5 rokov zlikvidujú tisíce pracovných miest. Do 20 rokov státisíce.. Dnes roboty dokážu aj telefonovať. Bez problémov ťa objednajú ku kaderníčke. Ide éra robotov a umelej inteligencie.

Mnohí odborníci čoraz častejšie upozorňujú na zastaranosť súčasného sociálneho systému.
V analýze OECD vychádzalo z niekoľkých predpokladov. Garantovaný príjem by sa mal zdaňovať, čím by sa zaručila solidarita v príjmovej nerovnosti - bohatí by dostávali menej ako chudobní.
Výška po zdanení by mala zodpovedať životnému minimu danej krajiny. Zachované by mali byť existujúce podpory bývania a podpora v hmotnej núdzi.
Výhody by zostali seniorom. Všetky ďalšie daňové úľavy by sa však zoškrtali a celý systém by sa z nich financoval.

Návrhy sú Garantovaný príjem zdaňovať i nezdaňovať.


Nehľadaj výhovorky ale navrhuj riešenie..

Návrat na "Všobecná diskusia"